INI PROJECT / OPEN CALL / LETNÍ REZIDENCE 2024

INI Project vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání žádosti pro tříměsíční rezidenční pobyt v INI Project/PROSTOR na červenec až září 2024. Výzva je určena všem umělkyním, kurátorům, filmařkám, ekologům, aktivistkám, spisovatelům, právničkám, designerům, teoretičkám, uměleckým dvojicím či skupinám bez ohledu na věk, zaměření či dosažené vzdělání. Výzva je určena pro kohokoliv, kdo má zájem participovat na programu INI Prostoru, potřebuje čas a místo pro práci, která může rozvíjet nebo nastartovat další tvůrčí procesy. 

Rezidence se uskuteční jako součást celoročního cyklu čtyř tematicky provázaných bloků s názvem Eroze těl, jejichž těžištěm je prozkoumávání možností života ve světě, ve kterém se nezadržitelně rozpadá iluze blahobytu donedávna chápaná jako samozřejmost. Program se zamýšlí nad tím, jak jsou uspokojovány naše základní potřeby na úrovni individuálních a kolektivních těl, kterými jsme. Hledáme projekty, které se snaží otevírat cestu k pochopení vzájemných závislostí, přehodnocují geologické nebo biochemické hranice v trans-tělesných režimech nebo se jinak snaží o vzájemnost a solidaritu napříč ekosystémy, vrstvami času, státními hranicemi nebo dalšími politicko-ekonomickými krizemi. 

Co nabízíme: 

 • odborné konzultace s členy INI Project teamu 
 • produkční podporu při realizaci děl a organizaci událostí pro veřejnost 
 • ateliér se zázemím po celou dobu rezidence 
 • rezidence bude podpořena honorářem 30 000 kč 

Co požadujeme:

 • motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků) 
 • strukturovaný životopis žadatele*ky a portfolio s dokumentací tvorby z posledních let, (PDF formát, popř. webový odkaz na online portfolio), kontaktní údaje na autora*ku 
 • předběžný harmonogram rezidence, který bude obsahovat alespoň tři veřejně přístupné akce (pop-up, workshop, výstava, přednáška, diskuse aj.)

Žádost o udělení tvůrčího pobytu zašlete prosím na e-mailovou iniproject.promo@gmail.com, do předmětu uveďte  „OPENCALL 2024“ 

 • Uzávěrka přihlášek je 30. května 2024
 • Výběr proběhne ve dvou kolech. Druhé kolo proběhne formou pohovoru nad detaily rezidence. Vybrané autorky*ři budou o výsledcích informování do 15. června 2024. 
 • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit. 
 • Rezidence může být realizována díky podpoře Ministerstva kultury a Hlavního města Prahy. 
INI_OpenCall_24__01-2.pdfINI Project

Slovo PROSTOR symbolizuje naše dlouhodobé hledání alternativních cest k prezentaci současného umění, které přesahují tradiční galerijní formáty. Prostor je cokoli od ateliéru po symposion, od kuchyně po jeviště. Koncepčně chceme vycházet z aktuálního dění na umělecké scéně a formovat podle něj svá témata, nikoli snažit se formovat scénu podle vlastních témat. Prostor má být především živý, „performativní“ v širokém slova smyslu. Ať už jednotlivé projekty představí sled akcí, diskusí a prezentací, nebo právě vznikající vizuální experimenty, společným jmenovatelem je důraz na procesuální stránku spíše než na fyzický produkt. Prostor by měl být komunitní, měl by vycházet z užších okruhů lidí spřízněných určitým společným zájmem nebo činností, a zároveň mít co nejširší

oborové, společenské i geografické přesahy.


INI Project / PROSTOR nabízíme na dobu dvou měsíců umělcům, teoretikům či kurátorům, aby si ho libovolně přetvořili ve vlastní ateliér, dílnu, místo setkávání, kancelář. Jedinou podmínkou jsou pravidelné veřejné akce, které se zpravidla konají jednou za dva týdny. V době, která je silně zaměřena na výsledný́ produkt se tak naopak snažíme zdůraznit samotný́ proces vzniku, dát pozvaným hostům
možnost připravovat nové projekty, díla či texty, ale i jen formulovat témata, která je aktuálně zajímají a zvát hosty nejen z oblasti umění, kteří jsou jejich tvorbě či myšlení blízcí. Jednotlivé výstupy jsou spíše dílčími experimenty, které možná teprve vyústí ve výstavu, publikaci apod. Zároveň jsou všechny akce přístupné jak umělecké scéně, tak širší veřejnosti, a tak jsou právě vznikající nápady často tímto
způsobem vystaveny první reflexi a diskusi.

INI gallery na Artycok.tv https://artycok.tv/28819/galer...