01. 11. 2019 – 31. 01. 2020
klientky organizace Jako doma a Magdalena Kwiatkowska
Magdalenina prádelna

Magdalénina prádelna je pozůstatek snu o kolektivním bydlení. Vedena těmi, jejichž hlasy obvykle nejsou slyšet, vytváří sítě, kde se pracující a nepracující, s domovem nebo bez něj, můžou setkávat a komunikovat při čekání na vyprané prádlo. Magdalénina prádelna je událostí ne ve smyslu umělecké akce, ale spíš dobrodružství plného neplánovaného dění, chování, nehod a zvědavosti. Je to hledání způsobu, jak využít nevyhnutelného chaosu bez zisku kontroly.

Přijďte se s klientkami Jako doma podělit o to, co je pro vás drahocenné: váš čas. Čekáme na vás každodenně od 12 do 20 a o víkendech nonstop.

Magdaléniny prádelny v Irsku byly zařízení pro ženy, které společnost považovala za nepřizpůsobivé a které byly nepohodlným břemenem pro své rodiny. Z původně ušlechtilé intence záchranného hnutí se prádelny změnily ve zvrhlá místa plná násilí, ponižování a týrání. V kampani Spravedlnost pro Magdalény byly nazvány jejich chovankyně “oběťmi ideálu čisté společnosti”.

Jako doma je organizace pro ženy a transgender osoby v sociální tísni a její činnost je postavena na principech kritické sociální práce. Příčinu nesnází v sociálním fungování nehledají v deficitech osobností lidí považovaných za “neschopné” a “nepřizpůsobivé”, ale v společenském systému, který je postavený na nerovnostech, útlaku a znevýhodnění, nikoliv na osobnosti člověka.

V našem společném projektu se hlásíme ke stejným hodnotám. Nechceme říkat, co má kdo dělat. Nasloucháme a zprostředkováváme, vědomě se vzdáváme kontroly, přerozdělujeme moc, kterou má umělec. Ale na rozdíl od sociálních pracovníků můžeme provokovat, zpochybňovat zavedené systémy, zvyšovat napětí, abychom vzbudili reflexi.
Nenastavujeme řád z vnějšku, shora, ale počítáme se součtem jednoduchých interakcí mezi všemi účastníky projektu, který vytváří složité, ale nějak uspořádané vzorce chování.
Předpokládáme, že naše společná práce nebude hotovým výrobkem, ale dlouhodobým procesem, který nekončí na závěr rezidence INI Prostoru.

Klientky Jako doma jsou obvykle v pozici, kdy jim někdo nabízí znalosti a dovednosti. Vyzýváme návštěvy, aby nevstupovaly do Prádelny z pozice pedagogického vedení nebo tvůrčího mistra. Neočekáváme charitu, ale solidaritu. Centrální roli v našich setkáních hraje aktivní naslouchání a vzájemná citlivost. Prádelna je jen záminkou pro překonání izolace a prostředkem k nastolení rovnocenného dialogu, místem k aktivnímu setkávání žen z organizace Jako doma s umělkyněmi, umělci, sousedy a širokou veřejností. Přijďte se podělit o to, co je pro vás drahocenné: váš čas. Čekáme na vás každodenně od 12 do 20 a o víkendech nonstop. 

Klientky Jako doma a Magdalena Kwiatkowska na rezidenci v INI Prostoru

Otevřeno:

Út - Pá - 12 - 20 h
So, Ne - nonstop

Magdalena Natalia Kwiatkowska (1978)
Magdalena Natalia Kwiatkowska vstoupila do českého umění skrze studia na Akademii výtvarných umění v Praze. Dlouhodobě se ve své práci věnuje socialitě obyčejně žitých situací a politice každodennosti. Kriticky nahlíží fenomény prolínání soukromého a veřejného prostoru, témata spojená s osudy vyloučených lidí a nemožností sebezáchovy uvnitř společnosti netolerance. V roce 2016 napsala a vydala knihu Děti Absurdlandu, ve které interpretuje vybrané kulturní tendence východní části Evropy a skutečné počiny umělců své generace do formy krátkých příběhů. Od roku 2018 spolupracuje a sdílí svůj čas se ženami z centra Jako doma.

Organizace Jako doma
Jako doma je neziskovou organizací, která se zabývá genderově-specifickým bezdomovectvím a jako první v ČR otevřela komunitní centrum pro ženy a transgender osoby bez domova nebo ty, které jsou jeho ztrátou ohroženy. Jejich činnost je postavena na principech kritické sociální práce, která staví na partnerství, participaci, emancipaci a zplnomocňování.
Rezidence je realizována díky finanční podpoře Ministerstva kultury, Státního fondu kultury a grantu Hlavního města Prahy.

17. listopadu 12:00 - 20:00 Když jsi tu, tak mi to přijde vše tak nějak snadnější

Milí, nastupte na Florenci do autobusu číslo 133, 175 nebo 207 a vystupte na zastávce U Památníku. Rozhlédněte se a na protější straně ulice vejděte do INI Prostor (Jeronýmova 88/9, Praha 3). Je to naše dočasné místo, kde se zabydlujeme společně s Monikou Kouckou, Arankou, Lindou Hauerovou, Františkou Ciglerovou, Terezou Kiricukovou a dalšími holkami a kde pro Vás zařizujeme komunitní prádelnu. Snažíme se dát novou funkci prostoru, který je po většinu dne nevyužitý a opuštěný. Snažíme se tak být spolu, pomáhat si a ujasnit si spoustu věcí. Věci se u nás dějí nebezpečně rychle, jindy zas zatraceně pomalu, ale děje se toho a dít bude spousta.

Zveme Vás na:
Mini kurz vaření a svlékání párků striptýzků s Helenkou Kracíkovou.
Cvičení na rozmrazováni těla po dlouhé chladné noci.
Dílnu na roztrhávání igelitky nákupem.
Debatu na téma, jak nebýt jednou z ostatních.
Demonstraci situace, jak pít s mírou a jak přes míru.
Psaní nehtem na sklo.
Vysvětlení termínu "jelen v ponožce" Monikou Kouckou.
Ukázku chlazení vlastního srdce studenou sodovkou s Klaudií.
Celodenní kurz skupinové letargie.
Odpolední quiz s Františkou Ciglerovou.
Podvečerní koukání na film Ulice.
Společnou večeři se všemi, kdo si něco uloví.

Navštivte nás 17. listopadu, rádi Vás uvidíme a popovídáme si s vámi o tom, jak to jde i nejde.

Pozn. Během ledna až února se k Prádelně připojila Mia Jadrná, která se rozhodla svoji rezidenci přenechat Prádelně a aktivně se podílet na jejich programu.